หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
โครงการลดระยะเวลาการให้บริการและปรับปรุงขั้นตอนการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ 2561 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
โครงการ กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
โครงการ มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลพญาเม็งราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019)(จัดทำหน้ากากอนามัย) [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 153  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (อบรมการพัฒนาบุคลากร)) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 178  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (วันลอยกระทง) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 162  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (กีฬาประชาชน) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 155  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (วันเด็กแห่งชาติ) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 168  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ตักบาตรเทโวโรหณะ) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 159  
 
รายงานการจัดทำโครงการจัดทำพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 155  
 
  (1)     2   
   
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10