ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล พญาเม็งราย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 27 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256393,81385,841----------179,654
25625,42557,32466,60395,465177,584129,80090,35081,06888,22784,84967,63876,9581,021,291
2561---------1,11513,91591,098106,128
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 พ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,307,073
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี