หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
การประกาศรับสมัครสายงานผู้บริหาร  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมิถุนาย - กันยายน 2562  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
ระเบียบ มท ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562  [ 4 ธ.ค. 2562 ]    
 
แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2562  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 10/2562  [ 25 พ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือน ต.ค 62  [ 25 พ.ย. 2562 ]   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจำหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  [ 21 พ.ย. 2562 ]   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 12 พ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กันยายน 2562  [ 11 พ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนตุลาคม 2562  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือน ก.ย. 62  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2562  [ 1 พ.ย. 2562 ]   
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเภสัชกรในสังกัด อปท.สมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี 2563  [ 28 ต.ค. 2562 ]   
 
การจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1  [ 25 ต.ค. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.62  [ 25 ต.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 34
   
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10