หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
นางภาภรณ์ เจ็นป่า
ประธานสภาเทศบาล
 
นายกานต์ ก้างออนตา
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุภกร แก้วแสงอินทร์
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายอินจันทร์ สำเร็จ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายประพันธ์ สมวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายทวี บัวระภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางรัชดาพร ไชยวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายปรเมศวร์ หาญยุทธ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายกวีพัฒน์ ธนะคำมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ