ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 09.45 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 54 ท่าน