รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 08.56 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 69 ท่าน