รายงานการประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญมาศ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 08.56 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 101 ท่าน