หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 

 
ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนขนย้ายสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรค AFS ร่วมกับ อำเภอฯ ปศุสัตว์อำเภอฯ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขฯอำเภอ ตรวจสอบ การขับเคลื่อนขนย้ายสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรค