หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   18 ก.ค. 2562 105
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย    15 ก.ค. 2562 76
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   3 ก.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   1 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   25 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานตรวจสอบภายในแต่งตั้งคณะกรรมกาารติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   22 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจไปี พ.ศ. ๒๕๖๑   19 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานผลของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพญาเม็งรายที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   8 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2562 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   7 มิ.ย. 2562 32
ประกาศสอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   21 พ.ค. 2562 42
  (1)     2      3      4      5