หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม   19 พ.ย. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   14 พ.ย. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561   9 พ.ย. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   9 พ.ย. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   9 พ.ย. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อความรายงานปี 2561   9 พ.ย. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   5 พ.ย. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   5 พ.ย. 2561 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   5 พ.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   สาระน่ารู้จากงานจัดเก็บรายได้   5 พ.ย. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานจัดเก็บรายได้   5 พ.ย. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์   5 พ.ย. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562   30 ต.ค. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย   30 ต.ค. 2561 77
   1      2     (3)     4