หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 209  
 
บันทึกรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 214  
 
บันทึกรายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 213  
 
บันทึกรายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 218  
 
  (1)