หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกรายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 264  
 
บันทึกรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 266  
 
บันทึกรายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 252  
 
บันทึกรายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 265  
 
  (1)