หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตืม (ครั้งที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือนตุลาคมปี 61 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)