หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานรับ -จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
รายงานงบแสดงรายงานรับ - รายจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 117  
 
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)     2