หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาลดีเด่น พ.ศ 2563 (ฉบับปรับปรุง2) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดหาอาหารดำรงชีพ [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย พ.ศ 2557 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)