หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการประเมินผลงานพนักงานจ้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คูู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือ การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น \"คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร\" [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น \\\"คู่มือสมรรถนะหลัก\\\" [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น \"คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน\" [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)