หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
เทศบัญญัติสุสาน [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งรายควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๓ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๓ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง การควบคุมการขนส่งน้ำยางพาราและยางก้อนถ้วยสด [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 105  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งรายเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2549 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 109  
 
เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ฉบับที่ 3 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 232  
 
เทศบัญญัต.กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ฉบับที่ 2 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)