หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
เทศบัญญัติสุสาน [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งรายควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๓ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๓ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง การควบคุมการขนส่งน้ำยางพาราและยางก้อนถ้วยสด [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งรายเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2549 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ฉบับที่ 3 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
เทศบัญญัต.กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ฉบับที่ 2 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)