หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
เทศบัญญัติสุสาน [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งรายควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๓ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๓ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง การควบคุมการขนส่งน้ำยางพาราและยางก้อนถ้วยสด [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาเม็งรายเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2549 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ฉบับที่ 3 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 107  
 
เทศบัญญัต.กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ฉบับที่ 2 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)