หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 

ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร หรือ สะสมอาหาร


คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


คำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร


คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร


คำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด


คำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด


คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบริการงานทะเบียนและบัตร


คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ


การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

 
  (1)  
 
 
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10