หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะชุมชนหนาแน่น กระจายอยู่ตามชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนปะปนกันระหว่างชาวไทยเหนือกับไทยอิสาน ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
 
   
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย นับถือศาสนา ได้แก่

ศาสนาพุทธ มีประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98.85 ของประชากรทั้งหมด มีวัด จำนวน 7 แห่ง ในเขตเทศบาล

ศาสนาอื่นๆ ศาสนาคริสต์และอิสลามมีประมาณร้อยละ 1.15 ของประชากรทั้งหมด มีโบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาล
 
   
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง

โรงพยาบาลพญาเม็งราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็งราย
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 5 แห่ง
 
     
ระดับก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
 
โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
 
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
 
โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
 
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนพญาเม็งราย
 
โรงเรียนวัดสันหนองบัว
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง
 
 
เทศบาลตำบลพญาเม็งรายได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น ทั้งนี้ยังให้
งบประมาณสนับสนุนที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย
(หน่วยงานวัฒนธรรมอำเภอ) ในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งงานรัฐพิธีและ
งานประเพณีที่สำคัญต่างๆ ทั้งนี้ยังมี นโยบายให้ทุก
โรงเรียนในเขตอำเภอพญาเม็งรายมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย

ช่วงเดือนมกราคม ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย และตามถนนทางหลวงในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งรายและงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานสรงน้ำพระธาตุเดือนห้าเป็ง

ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ำพระธาตุแว่นแก้ว สรงน้ำผู้สูงอายุ และงานวันไหว้สาพญามังราย ในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี

ช่วงเดือนกรกฎาคม ประเพณีถวายเทียนพรรษา ในช่วงเทศบาลเข้าพรรษา

ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย และตามถนนทางหลวงในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย

ช่วงเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง เทศน์มหาชาติ

ช่วงเดือนธันวาคม ประเพณีสวดมนต์ข้ามปี
 
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10