หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ส.อ.วิรัตน์ สันแดง
ปลัดเทศบาล
 
 
นายราเมศร์ ศิริคำฟู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจิยากร อินทวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ


นายสุภกร แก้วแสงอินทร์
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวภัสริน อินไชยยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชำนาญการ


นายสุขสันต์ อิ่นคำ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาวชุติกาญจน์ ชายสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายจักรพงษ์ เรือนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน