หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด ปัญญาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
ครัวเรือนประชาชนกระจัดกระจายกันอยู่ ดังนั้นเทศบาล
ตำบลพญาเม็งรายไม่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง
ปัญหากระแสไฟฟ้าตก เนื่องจากประชาชนได้ใช้งานเทศบาลตำบลพญาเม็งรายก็ได้หามาตรการช่วยเหลือ โดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิงขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าไว้บริการ
ประชาชน

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,017 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด

โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 441 โคม ครอบคลุมถนนทุกสายภายในเขตเทศบาล

โคมไฟฟ้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1152,1174
    จำนวน 79 โคม

สวิตซ์ควบคุมปิด-เปิดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
    จำนวน 17 จุด
 
มีประชาชนใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 339 ครัวเรือน หรือร้อยละ 16.81 ของครัวเรือนทั้งหมดประชาชน ไม่ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1,050 ครัวเรือน หรือร้อยละ 52.06 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งใช้บ่อน้ำตื้นและน้ำประปาหมู่บ้าน ประชาชนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน มีจำนวน 7 แห่ง บ้านสันสะลีก 1 แห่ง บ้านหนองสองห้อง 1 แห่ง บ้านเม็งราย 1 แห่ง บ้านสันติธรรม 2 แห่ง บ้านสันเชียงใหม่ 1 แห่ง บ้านทุ่งเจ้าใต้ 1 แห่ง
   
โทรศัพท์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย มีเสาโครงข่ายของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 3 เครือข่าย

เครือข่ายเอไอเอส

เครือข่ายดีเทค

เครือข่ายทรู
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ 2 แห่ง ที่ โรงเรียนพญาเม็งรายและโรงพยาบาลพญาเม็งราย
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอพญาเม็งราย

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

โทรศัพท์บ้านมีคู่สาย ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด

โทรศัพท์มือถือมีที่ตั้งเสาส่งสัญญาณในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง

ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
ลำโพง จำนวน 48 ตัว

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
         
การบริการ

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง
  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 25 แห่ง

มีร้านบริการทำผม เสริมสวย จำนวน 6 แห่ง

มีรีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง

มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง
อุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/ภายในครอบครัว

โรงสี จำนวน 4 แห่ง

ลานตาก จำนวน 1 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่ม ธกส. จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มกองทุนเงินล้าน จำนวน 6 แห่ง

กลุ่มพันธ์ข้าวชุมชน จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มทำไม้กวาด จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มสมุนไพรผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง
 
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10